IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Biroul de informații

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

Fax

(022) 24-17-75

E-Mail:

scms@ms.md

   

 

Noutăţi  08.10.2015 USMF"N.Testemitanu" 70 ani

08.10.2015 USMF"N.Testemitanu" 70 ani

Colectivul IMSP ”Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății”
                felicită ALMA MATER STUDIORUM
             cu jubileul                                  ani                       
AD MULTOS ANNOS !!!