IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Anunțuri  01.09.2015 În atenţia studenţilor!

01.09.2015 În atenţia studenţilor!

                                                                                                             Stimaţi studenţi înmatriculaţi, pentru                                
                                                                                                             a putea beneficia de asistenţă 
                                                                                                            medicală pe parcursul anilor de studii
                                                                                                            în baza polițelor de asigurare medicală,    
                                                                                                            sunteți obligați să vă înregistrați la un  
                                                                                                            medic de familie în mun. Chișinău.
Există câteva reguli, care trebuie să fie respectate:
- schimbarea instituţiei medicale primare şi a medicului de familie poate fi efectuată o dată pe an: de la
01.09.2015 până la 31.10.2015
- solicitanții nu trebuie decât să depună o cerere în instituţia medicală aleasă
- înscrierea poate fi efectuată la o singură policlinică
- dacă numele medicului de familie nu va fi menţionat în cerere, acesta va fi desemnat de către instituţie.

Stimați absolvenți, înregistrați în Centrul de Sănătate pentru Studenți (bd. Gr. Vieru, 22/2) și care nu-și
continuă studiile postuniversitare, sunteţi rugați de a fi transferați la o altă instituție medicală, la libera
alegere, conform locului de trai. Transferul se va efectua pe parcursul lunilor septembrie - octombrie prin
depunerea cererii la policlinica aleasă.    

Cu respect,
Administrația   Centrului de Sănătate pentru Studenți.

Telefoane de contact :
ASEM (cab.31)
- med. de familie  Braduțan Angela
022-26-70-76
Universitatea Agrară (cab.32)
- med. de familie  Plucci Vera
022-26-70-76
UPS ”I.Creangă” (cab.27)
- med. de familie  Pulisca Corina
022-26-70-27
UTM (FIMIT, Tehn.alim.) (cab.39)
- med. de familie  Pulisca Corina
022-26-70-84
CNC, Acad.Teologică,IMINOVA (cab.45)
- medic de familie Levițchi Nina
022-26-70-38
UTM (Arhitectură, BA,  Industrie ușoară)  (cab.29)
- medic de familie Cazac Mariana
022-26-70-38
UST, USEFS, IRIM (cab.40)
- medic de familie Banari Dorina
022-26-70-86
UTM  (Energetica,Informatica) (cab.41)
- medic de familie Pasecinic Elena
022-26-70-83