IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Informatia Generala

Informatia Generala

vice-director medicina primară
Vasile Parasca,
categori
e superioară în stomatologie şi   management,
posesor al titlului „Om emerit”
 
 
Vice-director pe probleme curative: 
Maia Ţiberneac
   categorie superioară în terapie şi management
„Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii” ocupă un loc aparte în sistemul sănătăţii al Republicii Moldova. Asistenţa medicală de calitate  prestată în cadrul instituţiei are la bază cele mai  nobile tradiţii, omniprezenţei umanismului şi respectării cu stricteţe a standardelor clinico-economice moderne. Bunăvoinţa şi aspiraţiile spre perfecţionare, spre repurtarea unor noi valenţe ale profesionalismului, tendinţa persistentă de  utilizare a utilajului în procesul curativ, medicamentaţiei şi tehnologiilor de ultima generaţie  constituie doar unele dintre multiplele caracteristici ale colectivului IMSP „SC MS”. E de menţionat şi opinia unanimă a populaţiei despre instituţie: utilizează resurse enorme şi solutionează operativ cele mai complicate cazuri.
În cadrul instituţiei activează  Catedra medicină internă nr.6 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testimiţanu”, dar şi alte secţii care au fost desemnate baze clinice şi didactice ale Catedrelor Universitare şi a Colegiului Republican de  Medicină şi Farmacie. Aici mai activează una dintre cele mai viguroase organizaţii de Nursing din Moldova. Instituţia a fost de 3 ori acreditată cu brio de  către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Medicină. Cultură medicală înaltă,  devotamentul fată de pacienţi, flexibilitatea şi prestarea serviciilor de calitate creează de fapt autoritatea binemeritată a colectivului şi bunul  nume al instituţiei.
 
 
 
Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii,Muncii șî Protecției Sociale
        Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii,Muncii șî Protecției Sociale (SC MSMPS) a fost fondată în anul 1970. Pe parcursul a 40  ani a fost dezvoltată baza tehnico-materială,  lărgită reţeaua serviciilor medico-sanitare prestate populaţiei,  s-au modificat profilurile secţiilor şi cabinetelor specializate, s-au implementat în practică metode contemporane de diagnostic, tratament şi de profilaxie a diferitor maladii. A fost  acumulată  o experienţă unică în acordarea asistenţei medicale complexe  studenţilor, participanţilor  Războiului al II-lea Mondial, Afganistan şi Luptele pentru Integritatea Ţării, deasemenea - în efectuarea examenelor medicale în masă persoanelor ce lucrează în condiţii cu factori nocivi. Scopul principal  al IMSP SC MSMPS este protecţia sănătăţii categoriilor nominalizate, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolilor, promovarea modului sănătos de viaţă, acordarea populaţiei asistenţei medicale consultative  atât în staţionar, precum şi în condiţii de ambulator. Drepturile pacienţilor sunt protejate, conform Legii nr. 263 din 27.10.2005 privind drepturile şi obligaţiile pacienţilor, care este afişată în structurile subordonate în locurile accesibile şi vizibile.

La moment,  IMSP SC MSMPS prezintă o instituţie curativ-profilactică, care îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării în conformitate cu legislaţia în vigoare.  Posedă  calitate de persoană juridică, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (certificat de înregistrare nr. 1003600150716 din 09.12.2003), are Regulamentul său şi conturile proprii în bancă, este  acreditată în domeniu (certificate de acreditare nr. 0052 din 11.04.2003, nr. 0604 din 11.04.2008). Sediul IMSP SC MSMPS se află pe adresa: Chişinău, str. A. Puşkin, 51. Instituţia este situată în centrul oraşului, are pe teritoriu său locuri picturale, frumos amenajate.
Consiliul de adminsitrare:
Conducerea: 
Director
Gheorghe Țurcanu,
categorie superioară în chirurgie şi  management,
posesor al titlului „Om emerit” , Ordinul ”Gloria Muncii”