IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Contabilitate

Contabilitate

Contabilitatea şi Serviciul Economic
Contabil-şef: Maria Pisarenco


Şeful serviciului economic:
Grigore Napadaica
Finanţarea şi economia sunt factorii principali, care determină  funcţionarea durabilă a oricărei instituţiei. Alinierea activităţilor economico-financiare a instituţiilor publice la standardele europene a dus la implementarea în practică, în anul 2007,  a prevederilor Legii contabilităţii, care au drept scop prioritar  sporirea transparenţei în evidenţa contabilă, gestionarea raţională a surselor financiare şi, ca rezultat,  favorizează accesibilitatea echitabilă a populaiei la serviciile medicale esenţiale, oportune şi calitative.  Concomitent cu fortificarea componentului de finanţare şi economie se intensifică dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a tehnologiilor medicale noi cost-eficiente şi bazate pe dovezi.  Astfel, din anul 2010 a fost implementat în practică Programul Informațional 1C, iar din anul 2014 evidența contabilă se duce în baza Standardelor Nationale de Contabilitate, aprobate  prin Ordinul MF RM nr.118 din 06.08.2013. Toate acestea au contribuit la creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciilor medicale, optimizarea resurselor, ridicarea calităţii actului medical şi crearea imidj-ului IMSP „SC MS”, ca instituţie medicală de performanţă.