IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Resurse Umane

Resurse Umane

Serviciul resurselor umane
Şefa serviciului resurselor umane: Iustina Oparin, absolventă Universităţii de Stat din Moldova, facultăţii Asistenţă Socială, Sociologie şi Filozofie.
Managementul resurseor umane este un concept vast şi se referă la filozofia, politicile, procedurile şi practicile, cu ajutorul cărora sunt dirijaţi angajaţii. Managementul eficient al resurselor umane este esenţial pentru succesul instituţiei, deoarece cuprinde toate activităţile, orientate spre factorul uman, având drept obiective: conceperea, proiectarea, utilizarea optimă, întreţinerea şi dezvoltarea socio-umană.  Graţie activităţilor de ordin operaţional - planificarea, recrutarea, menţinerea personalului, şi creării  unui climat organizaţional armonios - însituţia este asigurată cu cadre medicale de talie înaltă.  Complexul de activităţi orientate spre utilizarea eficientă a „capitalului uman”, organizarea ergonomică a  muncii,   asigură sporirea  eficienţei economice şi, totodată,  duce la beneficiul şi prosperarea instituţiei.