IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Secția Informatică, Monitorizare, Evaluare și Statistică Medicală

Secția Informatică, Monitorizare, Evaluare și Statistică Medicală

Secţia Informatică, Monitorizare, Evaluare și Statistică Medicală 


Şef secţiei: Mihail Pîsla, d.ș.m., conferențiar cercetător
 
 
Posibilitatea utilizării informaţiei despre morbiditatea populaţiei şi adresabilitatea cu pretext de boală în instituţiile medico-sanitare, permite dirijarea activităţii instituţiilor sistemului sănătăţii, iar medicilor  - planificarea măsurilor concrete de asigurare a asistenţei medicale şi de profilaxie a maladiilor. Informaţia despre nivelul morbidităţii şi mortalităţii, prevenirea invalidităţii şi incapacităţii de muncă -  este una de bază al sistemului sănătăţii şi se foloseşte la planificarea şi realizarea strategiei, programelor  şi politicilor în sănătate, la efectuarea monitoringului, în epidemiologie, în depistarea grupelor de populaţie supuse unui risc sporit,  în studiile clinice, etc.  Cunoaşterea datelor statistice permite organizarea şi dirijarea efecace a activităţii instituţilor din sistemul sănătăţii, iar medicilor  - planificarea măsurilor concrete în acordarea asistenţei medicale şi profilaxia maladiilor.

Secţia de statistică medicală şi informatică a IMSP „SC MS”, graţie modernizării formelor de evidenţă, implementării unui sistem informaţional cu utilizarea tehnologiilor contemporane, introducerii noilor metode de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei, asigură cu date statistice medicale administraţia instituţiei şi organele de resort.  

Aplicarea în procesul diagnostic şi de tratament a celor mai moderne realizări ale practicii de creare a sistemelor de administrare automatizată, a mijloacelor efective de informatizare,  a băncilor de date,  va facilita colaborarea nemijlocită pe viitor cu instituţiile şi organizaţiile al sistemului de sănătate publică.

In condițiile actuale, cand majoritatea activitaților sunt privite din punct de vedere al rentabilitații  actului medical, la nivelul spitalelor se implementează sistemul DRG, care are doua directii de acumulare de date:
• Cunoasterea starii d e sanatate a populatiei (diagnostice, interventii chirurgicale, proceduri…).
• Forma de decontare a servciilor medicale prestate (clasificarea pe grupe de diagnostic si aprecierea complesxitatii acestora cu un indice de complexitate-ICM,
și influențează contractarea și achitarea serviciilor medicale prestate în cadrul asigurărilor medicale obligatorii. Aplicarea acestui sistem în practică - este o noua încercare, prin care trece secția Informatică, monitorizare, evaluare și statistică medicală al IMSP ”SC MS”.