IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Stomatologia

Stomatologia

Serviciul stomatologic
Şef secţie Fuior Vitalie
medic-stomatolog,
categorie superioarăServiciul stomatologic are 3 subdiviziuni:
- stomatologia terapeutică care efectuează tratamentul maladiilor dentare, maladiile mucoasei cavităţii bucale şi a paradontitei;
- chirurgie stomatologică care efectuează intervenţii chirurgicale  ce ţin de asistenţa medicală de ambulator;
- secţia ortopedică - care efectuează toate tipurile de protezare dentară.


Secţia deserveşte anual 20 000 pacienţi, zilnic se acordă asistenţă medical-sanitară cu programare şi cu adresări de urgenţă.
Serviciul  aplică tehnologii noi în restaurări dentare, crearea formei şi culorii dentare, materiale noi de obturaţie, foloseşte metode noi de tratament şi protezare.