IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Fizioterapia

Fizioterapia

Secţia fizioterapie
         Şefa secţiei Margarita Nicu,
Medic fizioterapeut,
reabilitolog, categorie superioară

Fiind o unitate medicală multifuncţională curativă, secţia contribuie  la fortificarea sănătăţii a peste 5 000 pacienţi anual. Secţia este dislocată pe o suprafaţă de 600 m2. In procesul de reabilitare a pacienților sunt utilizate metode de electro-, magneto-, foto- (inclusiv laseroterapie), vibro-, aeroiono-, aerosol-, termo- (parafin-ozocherit, termopachete), colonohidroterapie, tracție uscată a coloanei vertebrale, kinetoterapie individuală și în grup, terapie manuală, masaj manual, masaj cu ventuze. 
Secția este dotată cu dispozitive  medicale moderne pentru reabilitare și tratament a pacienților de diferite categorii de vârstă și diverse patologii ale sistemului artromioneirokinetic, sistemului digestiv, cardiovascular, respirator, urogenital.

Colectivul secţiei este compus din medicii de talie înaltă cu o experienţă bogată: fizioterapeuţi, reabilitologi, kinetoterapeuţi cu studii superioare, fizio-kineto-asistenți, masori cu categorii superioare.

Anual se înnoiește baza tehnico-materială, se perfecționează cunoștințele specialiștelor în domeniile, se implementează metode noi de tratament și reabilitare pentru obținerea rezultatelor cât mai eficiente.