IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Serviciul Ginecologic

Serviciul Ginecologic

Serviciul  ginecologic
 
Şef serviciului  Neonela Midrigan,
medic-ginecolog - obstetrician, categorie
superioară


Procesul curativ se bazează pe principiul continuităţii în efectuarea la timp a examinării medicale a contingentului în condiţii de ambulator, depistarea  precoce a afecţiunilor  ginecologice, tratamentul pacientelor în condiţii de ambulator, staţionarul de zi şi staţionar. Luând în consideraţie vârsta femeilor (18-25 ani), activitatea de bază a serviciului este orientată spre muncă în domeniul planificării familiei (introducerea dispozitivelor infanterine, alegerea individuală a contracepţiei hormonale, folosirea mijloacelor anticoncepţionale contemporane în scopul evitării sarcinii nedorite, etc.). Aceiaşi importanţă se acordă elaborării şi realizării măsurilor de iluminare sanitară şi promovarea modului sănătos de viaţă în rândurile tineretului studios.