IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Radiologia

Radiologia

Untitled Page
Serviciul radiologic şi imagistic
  Şef serviciului Otilia Şendrea
medic-radiolog, categorie superioară


Obiectivele investigaţionale ale serviciului radiologic şi imagistic sunt diagnosticarea patologiilor sistemelor: pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hepato- pancreato- biliar, renal, neurologic, stomatologic. Serviciul este dotat cu aparataj modern, de performanţă, care permite efectuarea anuală a unui volum de peste 15000 investigaţii radiologice (inclusiv radiografii pulmonare preventive de peste 5000), iar investigaţii ecografice peste 5000. Investigaţii speciale, precum tomografia liniară pulmonară, sistemului osteoarticular, colangiopancreatografia retrogradă endoscopică, etc., se efectuează în strânsă colaborare cu medici specialişti din alte subdiviziuni ale instituţiei. Investigaţiile radiologice sunt efectuate în strictă conformitate cu Programul de radioprotecţie si securitate cu respectarea limitării dozelor de iradiere a pacienţilor în corelare cu nivelurile de investigaţie şi cu asigurarea calităţii înalte a imaginilor. In special, sunt intreprinse măsuri de informare a pacientelor cu capacitate de procreare pentru a le proteja de expunere medicală care poate afecta embrionul sau fetuşul. Se preconizează implementarea programului Doppler pentru ecografia vaselor: membrelor inferioare, glandei tiroide, cervicale, vena porta etc.


Serviciul radiologic şi imagistic efectuează:
1. Investigaţii radiologice:
1.Investigaţii radiologice:
-radiografia pulmonară diagnostică în diferite incidenţe,
-radiografia pulmonară preventivă,

-radiografia tubului digestiv,irigografia cu contrastare dublă,
-radiografia abdomenului,
-urografia de ansamblu,
-urografia excretorie,
-fistulografii diverse,
-radiografia coloanei vertebrale standard,cu probe funcţionale,incidenţe oblice,
-radiografia craniului,a şeii turceşti ţintită,sinusurilor paranazale,
-radiografia articulaţiilor periferice,
-radiografia dentară.

2.Investigaţii ecografice ale organ elor interne:
- ficatului,colecistului şi căilor biliare itra- şi extrahepatice,
- pancreasului,splinei,rinichilor,vezicei urinare,suprarenalelor,
- organelor bazinului mic: uterului transabdominal şi intravaginal,prostatei,
- glandei tiroide.