IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Laborator

Laborator

Laboratorul clinico-diagnostic
         Şef laborator Eugenia Rusnac,
medic de laborator,
de categorie superioară

Laboratorul este centralizat, deserveşte serviciul ambulator şi staţionarul în regim de urgenţă în volumul integru
al ofertelor, include următoarele subdiviziuni:
- clinică, ce efectuează analize hematologice, citologice, parazitologice;
- biochimică, pentru aprecierea cantităţii de: proteine, glucide, lipide, fermenţi, pigmenţi biliari,
cuagulogramă, hormoni;


- imunologică, ce evaluează grupa sanguină, probe reumatice, statutul imun, marcherii hepatitelor virale
„B”, „C”, „A”; PSA.Aparatajul de performanţă, cu care este dotat laboratorul, permite efectuarea anuală a  investigaţiilor în volum de
peste 300 000 analize.