IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Secţia Consultativ Diagnostică

Secţia Consultativ Diagnostică

Secţia Consultativ - Diagnostică
         Şef secţie Marcela Enachi,
medic-neurologAvând ca obiective majore atât îmbunătăţirea calitativă  a serviciilor prestate, cât şi majorarea accesului  populaţiei la aceste servicii, prestaţiile secţiei se bazează  pe evidenţe  şi pe tehnologii  medicale moderne. Activitatea acestei structuri e polivalentă: zilnic se efectuează examinări medicale, consultaţii, se acordă asistenţă medicală pacienţilor de profil chirurgical, ginecologic, neurologic, terapeutic, se operează investigaţii necesare de laborator, radiologice, endoscopice, etc. Activitatea secţiei este direcţionată spre:
- diagnosticarea precoce şi în volum maxim a patologiilor sistemului pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hepato- pancreato- biliar, renal şi osteo-articular;
- efectuarea  examenelor medicale cu scop profilactic pentru aprecierea  stării sănătăţii persoanelor care se adresează.

Secţia include în componenţa sa serviciul radiologic şi imagistic, endoscopic, diagnostic funcţional cu metode avansate de investigare, laboratorul clinico-diagnostic, serviciul ginecologic, secţia  stomatologică şi protetică dentară, secţia  fizioterapie.

Performanţele colectivului secţiei cu datoria profesională sensibilizată au la origine conştientizarea de luptă pentru asigurarea calităţii vieţii oamenilor prin utilizarea  utilajului medical avansat şi prin valorificarea totală a potenţialului ştiinţifico-intelectual  al colectivului de colaboratori, medici apreciaţi, de categorie superioară, cu multiple specializări şi studii, participanţi şi deţinători de Diplome ale Congreselor Naţionale şi Internaţionale în domeniu. Ele sunt în acelaşi timp şi rodul colaborăriii active cu profesorii universitari.