IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Farmacie

Farmacie

Farmacie
          Farmacist-diriginte  Valentin Diug,
  farmacist de categorie superioră.

Sistemul asistenţei cu medicamente prezintă o verigă de legăturâ între producătorii şi furnizorii de medica-mente şi consumatori. În IMSP „SC MS” asistenţa farmaceutică pentru pacienţii se efectuează gratis, din costul alocărilor prevăzute pentru acest scop din bugetul Comaniei Naţionale de Asigurări în Medicină. Evidenţa şi gestiunea a medicamentelor şi produselor parafarmaceutice se organizează în mod automatizat astfel, încât să poată fi urmărită circulaţia oricărui medicament din farmacie până la pacientul concret. Managementul raţional al medicamentelor, fiind o direcţie strategică a farmaciei IMSP „SC MS”, îmbunătăţeşte productivitatea  serviciului în asigurarea accesibilităţii fizice şi economice pentru medicamente eficiente, inofensive şi de bună calitate.