IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Secţia Internare

Secţia Internare

Secţia internare
Şef secţie Angela Selivanov
                    medic-internist, I categorie

În secţia internare se face selectarea pacienților pentru spitalizarea, se acordă ajutor medical primar, se efectuează consultaţia bolnavilor de către șefii secțiilor și colaboratorii catedrelor,  se acordă asistenţă medicală pacienţilor cu programare şi celora care se adresează de urgenţă la diferite profiluri (terapeutic, neurologic, chirurgical).  În secţia internare are loc primul contact al pacientului cu personalul medical, deaceea, aici se folosesc toate metode de care dispune instituţia pentru ca primul diagnostic să fie cel corect, iar consolidarea eforturilor tuturor specialiștilor sub un singur acoperiș  oferă servicii rapide și optime. Conectarea secției la baza de date CNAM a simplificat verificarea polițelor de asigurare, iar instalarea unui program modernizat permite codarea diagnosticului, conform CIM.
În secția activează o echipă, care a reușit crearea unei  atitudini medicale, ce include în sine cele mai apreciate calităţi - generozitatea şi omenia.