IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Secţia Chirurgie Ednoscopică

Secţia Chirurgie Ednoscopică

Secţia  Chirurgie endoscopică
Şef secţie  - Eugen Condrațchi,
medic categorie superioară la
specialitatea chirurgie endoscopică, 
  
Organizată în anul 2002, bază clinică a  Catedrei chirurgie Nr.1, „Nicolae Anestiade”,     şef catedră, Academician AŞ RM, profesor   
Gh. Ghidirim, responsabil pentru activitatea  metodico-didactică în secţie - doctorul în     medicină, Ion Gagauz, cercetător ştiinţific
Activitatea secţiei este axată în câteva direcţii:

■ chirurgie laparoscopică rigidă (colecistectomii, chistectomii, apendicectomii, echinocectomii, herniotomii laparascopice,
suturări laparascopice de ulcere gastruduodenale perforate, fundoplicaţii gastrice laparascopice etc) şi laparoscopie
diagnostică

■ chirurgie endoscopică flexibilă: esofagogastroduodenoscopie, colonoscopie, bronhoscopie diagnostice şi chirurgicale
(polipectomii, mucosal rezection, hemostaze endoscopice, bandare endoscopică a varicelor esofagiene, dilatări endoscopice
de stenoze şi stenarea structurilor tumorale a tractului digestiv, ERCP cu papilosfincterotomii şi liextraţii din căile biliare şi
pancreatice, colangiocoledocoscopii diagnostice şi intervenţionale etc.)

■  chirurgie generală clasică pentru necesităţi de conversie din laparoscopie şi sinestătătoare tradiţională. Este de menţionat
că experienţa secţiei în intervenţii retrograde endoscopice pe căile biliare şi pancreatice este printre cele mai voluminoase şi
bogate din republică. Secţia deţine una din primele experienţe în efectuarea stentărilor cu stenturi metalice autoexpandabiie a
structurilor tumorale a tractului digestiv, mucosectomiilor endoscopice, coledocoscopiilor diagnostice şi chirurgicale.