IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Biroul de informații

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

Fax

(022) 24-17-75

E-Mail:

scms@ms.md

   

 

Posturi vacante

Posturi vacante

IMSP "Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii"
instituţie publică din subordinea Ministerului Sănătăţii, a cărui scop de activitate este acordarea
asistenței medicale primare, spitalicești și  specializate ambulator.
Adresa juridică: MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 51


Anunţă recrutarea personalului la următoarele posturi:

Denumirea postului:

   Medic de familie                                                - 1 persoană
   Medic geriatru                                                   - 1 persoană
   Medic chirurg                                                     - 1 persoană
   Endocrinolog                                                      - 1 persoană
   Reumatolog                                                        - 1 persoană
   Logoped                                                              - 1 persoană
  Psiholog                                                                - 1 persoană
  Otolaringolog                                                      - 1 persoană
  Medic neurolog                                                    - 1 persoană
 


Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului vacant
candidații vor expedia CV-ul la adresa e-mail:  scms@ms.md

Cerinţele postului:

1. Cetățean al Republicii Moldova
2. Studii superioare în domeniul
3. Studii postuniversitare în medicină.
4. Cunoaşterea a limbii române(citit, scris, vorbit), rusa - va constitui un avantaj.
5. Îndeplinesc condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
6. Persoană energică, dinamică, responsabilă, cu spirit de echipă.
7. Sunt în capacitate deplină de exercițiu.


Va constitui un avantaj:
Cunoştinţe de operare PC
Experienţă de muncă
Abilităţi de comunicare

Se oferă:

1. Salariu și pachet social în conformitate cu legislația în vigoare
2. Posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională

________________________________________________________________________________________________________
  Asistent medical                                                    - 1 persoană
  Tehnician radiolog                                                - 1 persoană

Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului vacant
candidații vor expedia CV-ul la adresa e-mail:  scms@ms.md

Cerinţele postului:

1. Cetățean al Republicii Moldova
2. Studii medii speciale  în domeniu.
3. Cunoaşterea a limbii române(citit, scris, vorbit), rusa - va constitui un avantaj.
4. Îndeplinesc condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
5. Persoană energică, dinamică, responsabilă, cu spirit de echipă.
6. Sunt în capacitate deplină de exercițiu.


Va constitui un avantaj:
Cunoştinţe de operare PC
Experienţă de muncă
Abilităţi de comunicare

Se oferă:

1. Salariu și pachet social în conformitate cu legislația în vigoare
2. Posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională
_______________________________________________________________________________________________________

Denumirea postului:
1. Manager TI                                                    - 1 persoană
2. Programator                                                  - 1 persoană
3. Bioinginer                                                       - 2 persoane

Cerinţele postului:

1. Cetățean al Republicii Moldova
2. Studii medii speciale  în domeniu.
3. Cunoaşterea a limbii române(citit, scris, vorbit), rusa - va constitui un avantaj.
4. Îndeplinesc condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
5. Persoană energică, dinamică, responsabilă, cu spirit de echipă.
6. Sunt în capacitate deplină de exercițiu.

Se oferă:

1. Salariu și pachet social în conformitate cu legislația în vigoare
2. Posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională
_______________________________________________________________________________________________________


Informații suplimentare: 022-26-70-60, 022-22-32-66