IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Telefoane de contact

Telefoane de contact

ADMINISTRAȚIA

Director                                                      26-70-00

Anticamera                                                  26-70-47

                                                          Fax.   24-17-75

Vice-director medical                                  26-70-03

Asistenta medicală principală                     26-70-10

Şef serviciu resurse umane                        26-70-60

Contabil şef                                                 26-70-63

Şef serviciu gospodăresc                           26-70-68

Contabilitatea-acte, tabelarea, contracte    26-70-41

Casa                                                            26-70-62

Secția Informatică și Statistică                    26-70-50

Administrator rețea TI                                 26-70-78 

CENTRUL NAŢIONAL DE GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE

Director                                                       26-70-59

CENTRUL MEDICAL SPECIALIZAT pentru EMIGRANȚI ȘI IMIGRANȚI

Șef Centru                                                  26-70-01

Asistenta medicală superioară                   26-70-70

Biroul perfectarea şi eliberarea actelor      26-70-73

STAŢONAR

SECŢIA INTERNARE

Sef secţie                                                  26-70-53

Post                                                          26-70-65

SECȚIA GERIATRIA-1

Sef  secţie                                                 26-70-13

Asistenta medicală superioară                  26-70-54
Post                                                           26-70-94

Medicii                                                       26-70-22

SECŢIA GERIATRIA-2

Şefa secţiei                                                26-70-07

Asistenta medicală superioară                  26-70-87

Post                                                           26-70-85

SECŢIA TERAPIE GENERALĂ

Şef secţie                                                   26-70-15

Asistenta medicală superioară                  26-70-30

Post                                                           26-70-17

Medicii                                                       26-70-26

SECŢIA HEPATOLOGIE

Sef secţie                                                   26-70-11

Asistenta medicală superioară                  26-70-16
Post                                                           26-70-21

Medicii                                                       26-70-89

SECŢIA NEUROLOGIE

Şef secţie                                                  26-70-36

Asistenta medicală superioară                  26-70-34

Post                                                           26-70-25

Cabinet diagnostică funcțională                26-70-92

Cabinet fizioterapie                                   26-70-81

Medicii                                                       26-70-29

SECŢIA CHIRURGIA EHDOSCOPICĂ

Şel secţie                                                  26-70-31

Post                                                          26-70-32

SECŢIA ANESTEZIE SI REANIMARE

Şef secţie                                                  26-70-37

Asistenta medicală superioară                  26-70-37

SECŢIA FIZIOTERAPIE SI RECUPERARE

Sef sectie                                                  26-70-75

Asistenta medicală superioară                  26-70-08

Registratura                                               26-70-77

FARMACIA

Farmacist-diriginte                                     26-70-39

Asistente medicale, operator,                    26-70-49

SECȚIA CONSULTATIV-DIAGNOSTICĂ

Şef secţie                                                  26-70-96

Asistenta medicală superioară                  26-70-46

Registratura                                               26-70-82

Medic oftalmolog                                       26-70-86

Serviciul radiologie si imagistic                 26-70-40

Medic cardiolog, ECG                               26-70-88

Laboratorul clinico-diagnostic                    26-70-80

Eliberarea certificatelor medicale              26-70-27

Medic urolog                                              26-70-12

Medic ORL                                                 26-70-06

Medic infectionist                                       26-70-28

Medic neurolog_________ ___________ 26-70-09

FGDS                                                         26-70-18

ECG                                                           26-70-56

USG                                                           26-70-79

Serviciul  ginecologic                                 26-70-42

Registratura  serviciului ginecologic          26-70-61

Reumatolog                                               26-70-03

Medic chirurg                                             26-70-01

Cabinet diagnostic funcțional                     26-70-92

CENTRUL DE SĂNĂTATE pentru STUDENȚI

Şefa Centru                                                26-70-84

Asistenta medicală superioară                   26-70-84

Medic A.  Braduţan.                                    26-70-76

Medic E. Pasecinic                                     26-70-83

Medic N. Levitchi, M. Cazac                       26-70-38

Medic E.Terzi                                              26-70-86  

Cabinet eliberare buletine                           26-70-27                

DEPARTAMENT STOMATOLOGIE ȘI PROTETICĂ DENTARĂ

Sef Departament                                         26-70-02

Registratura                                                 26-70-33

Medici                                                          26-70-51

Serviciul protetica-dentară                           26-70-57

BLOCUL ALIMENTAR

Blocul alimentar                                           26-70-43