IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Secţia Geriatrie nr.1

Secţia Geriatrie nr.1

Secţia geriatrie nr.1 
  Şef secţie
  Zlatovcena Ala,
medic, categorie superioară
Geriatria este medicina unui grup de vârstă și reprezintă o specialitate medicală multidisciplinară și o sinteză
interdisciplinară asupra prevenirii, supravegherii, terapiei pacientului vârstnic, și readaptarea lui la viața
socială.
Secţia Geriatrie este amplasată la etajul 4 în edificiul central al IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii Republicii
Moldova și este completată cu 40 paturi geriatrice.

MISIUNEA  SECŢIEI  GERIATRIE

Prestarea serviciilor curativ-profilactice de calitate pacientului vîrstnic  prin implementarea  protocoalelor naţionale şi
instituţionale, folosirea  metodologiilor moderne de diagnostic şi tratament, cu utilizarea  tehnologiilor instrumental -
diagnostice de actualitate.
VIZIUNEA  SECŢIEI  GERIATRIE

Realizarea serviciilor curativ-diagnoctice şi de recuperare de calitate.
v    Dezvoltarea parteneriatului cu CNGG a cărei finalitate este realizarea unui proces curativ-profilactic de
succes.
v    Cooperarea cu Centrul Consultativ-diagnostic al instituţiei pentru a îmbina, în mod eficient, activităţile în vederea 
asigurării accesului persoanelor vîrstnice  la asistenţa medicală geriatrică adecvată necesităţilor,  în vederea 
îmbunăţirii sănătăţii şi calităţii vieţii acestora.
v    Promovarea politicilor de bază a Ministerului Sănătăţii și asigurarea calităţii servicilor prestate populaţiei vîrstnice
a republicii.
Preocuparea pentru interesele vîrstnicului revenea, pînă nu demult, medicului, care era           pregătit în mare parte
pentru medicina generală vizînd adultul. Astăzi, viziunea ecosistemică grupează o echipă pluridisciplinară care trebuie să
vină în întîmpinarea cererilor persoanelor de vîrsta a treia, fiind necesar să cuprindă servicii de calitate oferite de medic
calificat, asistenţa medicală, psiholog, asistent social, psihiatru, neurolog.
Aşadar, calitatea procesului curativ-profilactic medical şi siguranţa actului medical sunt asigurate de parteneriatul eficient al
personalului medical cu studii superioare şi studii medii de specialitate, implicaţi în prestarea serviciilor medicale
contingentului geriatric de bolnavi. Menţionăm că secţia dispune de cadre medicale formate prin instruirea medicală
continuă atît a medicilor, cât şi asistenţilor medicali, prin intermediul diverselor proiecte, conferințe și simpozioane
la nivel național și internațional.