IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Clinica Nr.6 USMF "N.Testemiţianu"

Clinica Nr.6 USMF "N.Testemiţianu"

Departamentul Medicină Internă
Clinica Medicală N6
Discilplina Boli Ocupaţionale
USMF «Nicolae Testemițanu»
Șeful  Clinicei Medicale nr.6
Disciplina Boli Ocupaționale:

Nicolae Bodrug,

doctor habilitat în medicină, profesor universitar
Lista nominală a cadrelor didactice
Ivan Butorov
dr.habilitat, profesor universitar
Valentin Calancea
d.ș.m., conferenţiar universitar
Irina Coșciug
d.ș.m., conferenţiar universitar
Doina Barba
d.ș.m., conferenţiar universitar
Eugeniu Cobîleanschi
d.ș.m., conferenţiar universitar
Svetlana Nichita
d.ș.m., asistent universitar
Natalia Antonova
d.ș.m., asistent universitar
Elena Tofan
d.ș.m., asistent universitar

Catedra de medicină internă nr. 6 a fost înfiinţată în anul 1992, fiind condusă de către Ivan Butorov, doctor habilitat,  
profesor universitar. Conform deciziei Senatului USMF ”Nicolae Testemiţanu” din 26.11.2010 Catedra Medicină  
internă nr. 6 a fost redenumită în Clinica Medicală nr.6 Disciplina Boli Ocupaţionale, Departamentul Medicină internă.   
Catedra îşi desfăşoară activitatea în sediul IMSP ”Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii”, în cele 3 secţii cu profil  
terapeutic (boli interne, hepatologie şi gastroenterologie), cu o capacitate generală de 135 paturi, unde are loc procesul  
de studii al studenţilor anilor  VI facultății Medicină nr.1 și facultății Medicină nr.2, benefeciarilor  anului VI Facultatea  
Sănătate Publică și al rezidenţilor - medici internişti şi medici de familie.

Sub egida profesorului Ivan Butorov au susţinut tezele de doctor habilitat în medicină 3 persoane (S.Matcovschi,  
N.Bodrug, I.Ţâbârnă), iar de doctor în medicină - 13 persoane (L.Crivcianschi, R.Fudulei, A.Ţurcan, V.Calancea,  
V.Şarapanovschi, R.Guzun, Iu.Ichim, E.Cobîleanschi, O. Verbiţchi, N.Antonova, A.Dodu, S.Nichita). Din anul 2014  
a fost numit în postura de șef al Clinicii Medicale nr.6 al Departamentului Medicinei Interne Disciplina Boli  
Ocupaționale - profesorul universitar, dr.habilitat Nicolae Bodrug.  Actualmente se pregătesc 2 teze de doctor în  
medicină. Colaboratorii Clinicii Medicale nr.6 Departamentul Medicinei Interne Disciplina Boli Ocupaționale au  
publicat mai mult de 300 de lucrări ştiinţifice, 25 de recomandări metodice pentru practica ocrotirii sănătăţii, 7  
monografii, au fost obținute 100 de brevete de inovaţie cu privire la diagnosticul şi optimizarea metodelor de tratament  
al patologiilor maladiilor interne, care au fost implimentate în activitatea clinică a instituţiilor medicale republicane şi  
raionale. Colectivul Clinicii Medicale nr.6 al Departamentului Medicinei Interne Disciplina Boli Ocupaționale  
întreţin relații ştiinţifice cu centre de profil din România (Clinica I medicală din Iaşi, Clinica I din Cluj-Nopoca), Franţa  
(Spitalul Clinic din Paris “Avicena”, Spitalul Clinic din Paris “Laenec”), Germania (Freinburg Falk Fondation) şi Rusia  
(Institutul de medicină şi Stomatologie “N.A.Semaşco” şi Spitalul Clinic din Moscova).
Scopul disciplinei boli ocupaţionale: familiarizarea viitorilor medici cu noţiuni teoretice şi practice ”vis-a-vis” de  
bolile profesionale, cu perfectarea gândirii clinice, a iscusinţei de a analiza şi a sistematiza rezultatele examenului  
clinic şi paraclinic; studierea tratamentului şi profilaxiei maladiilor profesionale.
În perspectivă sarcinele şi obiectivele catedrei sunt următoarele:
1. Implementarea abilităţilor de implementare și integrare a metodelor contemporane de diagnostic şi de  
tratament, prin aplicarea analizei impactului unui proces sau fenomen de poluare asupra calităţii factorilor de  
mediu, a stării de sănătate prin supravegherea continuă a acestora.
2. Participarea tuturor colaboratorilor clinicii la proiectele de cercetări internaţionale, ceia ce ar facilita  
integrarea Sistemului de Sănătate din Republica Moldova în Sistemul de Sănătate European.
3. Implementarea activităţii de profilaxie a maladiilor bolilor ocupaționale în rândurile populaţiei prin ridicarea  
nivelului de cunoştinţe medico-igienice.