IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  CMS pentru emigranţi şi imigranţi

CMS pentru emigranţi şi imigranţi

   

 
Centrul Medical Specializat pentru emigranţi şi persoanele care pleacă la muncă peste hotarele ţării  a fost fondat în baza
ordinului 89/15 din 21.04.2000, aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii  ale RM cu avizarea Ministerului Justiţiei
al Republicii Moldova (reactualizat la 28.02.2013, Nr. 193/68/32).
Examenului medical sunt supuse persoanele care pleacă la muncă peste hotare, în deplasări de serviciu sau de afaceri,
călătorii turistice, pentru studii sau pentru întemeierea familiei. Deasemenea, se confirmă certificate medicale ale Comisiilor
Medicale Consultative, prezentate din teritoriu, certificatele medicale necesare pentru obţinerea cetăţeniei străine, sau
moldave. Examenul medical propriu zis îl efectuează Comisia medicală din cadrul Centrului Medical Specializat. Membrii
Comisiei medicale al CMS sunt de înaltă calificare, se conduc de actele legislative şi normative în vigoare. Durata
examenului medical este de 1-2 zile (la depistarea unor maladii, care cer investigaţii adăugătoare-va dura
mai mult) şi include următoarele:
- investigaţii de laborator, instrumentale şi radiologice;
- examinarea de către medici consultanţi;
- vaccinarea (pentru persoanele care emigrează în ţările endemice).
Volumul concret al examenului medical deferă pentru:
- persoane ce emigrează peste hotare şi  în ţările CSI pentru angajarea provizorie în câmpul muncii;
- persoane ce pleacă peste hotarele ţării  cu scop de bussines, turism, deplasări, reunirea familiei, studii;
- persoane pentru obţinerea certificatului medical pentru Cetăţănia Bulgară;
- persoane ce imigrează în Republica Moldova cu termen mai mult de 90 zile la îndreptarea Centrului de Migraţiune;
- confirmarea actelor din teritoriu pentru apostilarea la Ministerul Justiţiei pentru Ambasadele ţărilor  străine;
- conform ordinului 132 din 17.06.1996 - examinarea persoanelor, care activează cu factori nocivi, sau se angajează în
câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova.
La finele examenului medical se eliberează certificatul corespunzător, în două limbi cu anexele şi termenele de valabilitate
respective.
Adresa: mun. Chişinău, 2005, str. Gr. Vieru, 22/2
Orele de lucru: luni - vineri 08.00-17.00
Programare la telefonul 022-267073


Informaţii suplimentare, sugestii  şi opinii publice la telefonul 022-267001