IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Centrul de Sănătate pentru Studenţi

Centrul de Sănătate pentru Studenţi

Untitled Page
     Şef CSS 
Corina Pulisca
medic, categorie  superioară


În CSS activează medici de familie competenţi, cu o experienţă bogată în ceia ce priveşte particularităţile asistenţei medicale tineretului studios. Acordarea asistenței medicale primare în masă are, ca scop menţinerea şi ameliorarea continuă a stării de sănătate populației deservite prin dezvoltarea şi fortificarea continua a medicinii de familie, asigurarea accesului echitabil la serviciile de asistenţă medicală primară de calitate şi cost-eficientă, orientată spre satisfacerea necesităţilor de sănătate de bază contingentului deservit, susţinerea şi realizarea intervenţiilor de prevenţie, promovare a modului sănătos de viață, tratament şi supraveghere a stării sănătăţii studentului.

Asistenţa medicală primară a tineretului studios din instituţiile de învăţământ superior, amplasat în municipiul Chişinău pe parcursul studiilor, se efectuează de către Centrul de Sănătate pentru Studenți (CSS) de pe lângă IMSP "SC MS", care își are începutul în activitate  din anul 2006 prin ordinul MS RM și ME RM nr. 253/560 din  13.06.2006.

Dacă în anul 2010 la evidenţă medicilor de familie s-au aflat 19 670 studenţi - în anul 2015 la se află deja 26 489 studenți, care beneficiază de asistența medicală primară calificată.  Actualmente, CSS are în vizor 10 sectoare. Fiecare sector are  medicul sau de familie, cabinete medicilor de familie sunt amenajate și dotate cu cele necesare, conform Standardelor:

Pentru atingerea scopurilor principale, indicate mai sus,  medici de familie activează în următoarele  direcții:
- efectuarea examenului medical profilactic;
- preîntâmpinarea cronizării maladiilor;
- supravegherea maladiilor cronice și invalidizării populației deservite;
- la indicații  - efectuarea timpurie a tratamentului în condiții de staționar;
- supravegherea gravidelor pe toată perioada sarcinii.

CSS colaborează fructuos atât cu secţia consultativ-diagnostică, cât și cu staționarul  şi catedrele, amplasate în incinta IMSP
"SC MS".
Adresa: mun. Chişinău, 2005, str. Gr. Vieru, 22/2
Orele de lucru: luni - vineri 08.00-17.00, sâmbătă 08.00-12.00
Programare la telefonul 022-267082
Informaţii suplimentare, sugestii  şi opinii publice la telefonul 022-267010