IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Structura  Centru Naţional de Geriatrie şi Gerontologie

Centru Naţional de Geriatrie şi Gerontologie

Untitled Page
Centru Naţional de Geriatrie şi Gerontologie

     Director: Anatolie Negară,
Conferenţiar universitar

Centru Naţional de Geriatrie şi Gerontologie a fost creat prin ordinul Ministerului Sănătăţii RM nr. 469 din 25.12.2007 şi a început activitatea la 01.01.2008.
Structura CNGG:
1. Secţia geriatrie - 38 paturi
2. Laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul Gerontologie
3. Catedra de Geriatrie şi Gerontologie  pentru instruirea  universitară şi postuniversitară.
4. Secţia de evaluare şi monitorizare cu activitate metodologică în domeniul geriatriei şi gerontologiei.
Scopul principal: acordarea asistenţei  organizator-metodice instituţiilor medico-sanitare publice din republică, colaborarea cu Centrele similare internaţionale pentru implementarea noilor metode de diagnostic, tratament şi profilaxie a maladiilor la persoanele vârstnice, eficientizarea activităţii prin elaborarea şi promovarea politicii unice a statului în domeniul geriatriei şi perfecţionarea continuă a sistemului sănătăţii în domeniul nominalizat.
Obiectivele de bază al CNGG:
1. Demararea cercetărilor ştiinţifice în domeniul gerontologiei, inclusiv implicaţiile ei într-un sens mai larg, precum biologia
şi fiziologia organismelor, psihologia, sănătatea publică, economia, societatea, demografia, sociologia, antropologia.
2. Instruirea universitară şi postuniversitară în domeniul geriatriei şi gerontologiei. Perfecţionarea continuă a cadrelor, în
special, prin intermediul experţilor străini.
3. Formarea instituţională a serviciului geriatrie în republică cu crearea secţiilor de geriatrie în toate centrele raionale,
inclusiv în regiunea transnistreană.