IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Biroul de informații

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

Fax

(022) 24-17-75

E-Mail:

scms@ms.md

   

 

Structura  Administraţia

Administraţia

Untitled Page
vice-director medicina primară
Vasile Parasca,
categori
e superioară în stomatologie şi   management,
posesor al titlului „Om emerit”
Vice-director pe probleme curative: 
Maia Ţiberneac
   categorie superioară în terapie şi management
„Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii” ocupă un loc aparte în sistemul sănătăţii al Republicii Moldova. Asistenţa medicală de calitate  prestată în cadrul instituţiei are la bază cele mai  nobile tradiţii, omniprezenţei umanismului şi respectării cu stricteţe a standardelor clinico-economice moderne. Bunăvoinţa şi aspiraţiile spre perfecţionare, spre repurtarea unor noi valenţe ale profesionalismului, tendinţa persistentă de  utilizare a utilajului în procesul curativ, medicamentaţiei şi tehnologiilor de ultima generaţie  constituie doar unele dintre multiplele caracteristici ale colectivului IMSP „SC MS”. E de menţionat şi opinia unanimă a populaţiei despre instituţie: utilizează resurse enorme şi solutionează operativ cele mai complicate cazuri.
În cadrul instituţiei activează  Catedra medicină internă nr.6 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testimiţanu”, dar şi alte secţii care au fost desemnate baze clinice şi didactice ale Catedrelor Universitare şi a Colegiului Republican de  Medicină şi Farmacie. Aici mai activează una dintre cele mai viguroase organizaţii de Nursing din Moldova. Instituţia a fost de 3 ori acreditată cu brio de  către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Medicină. Cultură medicală înaltă,  devotamentul fată de pacienţi, flexibilitatea şi prestarea serviciilor de calitate creează de fapt autoritatea binemeritată a colectivului şi bunul  nume al instituţiei.
Acces: toate mijloacele de transport public cu rute spre cartierele s. Râşcani, s. Ciocana  (şi retur) până la strada 
Grigore Vieru (fosta Renaşterii).
Telefoane de contact:

1.    Anticamera                                                                  022-22-32-66; 022-26-70-47
2.    Vice-director pe probleme curative                          022-24-22-33; 022-26-70-10
3.    Vice-director medecina primară                                022-24-46-22; 022-26-70-67
4.    Centrul de Geriatrie şi Gerontologie                          022-26-70-59
5.    Catedra medicina internă nr.6                                    022-26-70-24
6.    Secţia geriatrie                                                            022-26-70-94
7.    Secţia gastroenterologie                                            022-26-70-17
8.   Secţia hepatologie                                                       022-26-70-21
9.   Secţia boli interne                                                        022-26-70-85
10. Secţia chirurgie endoscopică                                     022-26-70-32
11. Secţia anestezie şi reanimare                                    022-26-70-37
12. Secţia neurologie                                                        022-26-70-25
13. Secţia internare                                                           022-26-70-65
14. Secţia consultativ-diagnostică                                   022-26-70-46
15. Laboratorul clinico-diagnostic                                    022-26-70-80
16. Serviciul radiologic şi imagistic                                  022-28-70-40< br>17. Serviciul diagnostic-funcţional                                   022-26-70-92
18. Serviciul de planificare a familiei                               022-26-70-61
19. Secţia fizioterapie şi recuperare                                022-26-70-77
20. Secţia stomatologie ortopedică                                022-26-70-33
21. Centrul de Sănătate pentru Studenţi                         022-26-70-84; 022-26-70-82
22. Centrul Medical Specializat                                        022-26-70-73

Instituţia Medico - Sanitară Publică “Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii”
        Instituţia Medico - Sanitară Publică “Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii” a fost fondată în anul 1970. Pe parcursul a 40  ani a fost dezvoltată baza tehnico-materială,  lărgită reţeaua serviciilor medico-sanitare prestate populaţiei,  s-au modificat profilurile secţiilor şi cabinetelor specializate, s-au implementat în practică metode contemporane de diagnostic, tratament şi de profilaxie a diferitor maladii. A fost  acumulată  o experienţă unică în acordarea asistenţei medicale complexe  studenţilor, participanţilor  Războiului al II-lea Mondial, Afganistan şi Luptele pentru Integritatea Ţării, deasemenea - în efectuarea examenelor medicale în masă persoanelor ce lucrează în condiţii cu factori nocivi. Scopul principal  al IMSP “SC MS” este protecţia sănătăţii categoriilor nominalizate, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolilor, promovarea modului sănătos de viaţă, acordarea populaţiei asistenţei medicale consultative  atât în staţionar, precum şi în condiţii de ambulator. Drepturile pacienţilor sunt protejate, conform Legii nr. 263 din 27.10.2005 privind drepturile şi obligaţiile pacienţilor, care este afişată în structurile subordonate în locurile accesibile şi vizibile.

La moment,  IMSP “SC MS” prezintă o instituţie curativ-profilactică, care îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării în conformitate cu legislaţia în vigoare.  Posedă  calitate de persoană juridică, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (certificat de înregistrare nr. 1003600150716 din 09.12.2003), are Regulamentul său şi conturile proprii în bancă, este  acreditată în domeniu (certificate de acreditare nr. 0052 din 11.04.2003, nr. 0604 din 11.04.2008). Sediul IMSP “SC MS” se află pe adresa: Chişinău, str. A. Puşkin, 51. Instituţia este situată în centrul oraşului, are pe teritoriu său locuri picturale, frumos amenajate.
Consiliul de adminsitrare:

Gheorghe Țurcanu           director a IMSP “SC MS”

Vasile Pascal                    reprezentantul CNAM (vicepreședinte)

Grigore Gojan                   reprezentantul IMSP “SC MS”

Petru Burcă                       reprezentantul ONG
Conducerea: 
Director
Gheorghe Țurcanu,
categorie superioară în chirurgie şi  management,
posesor al titlului „Om emerit” , Ordinul ”Gloria Muncii”