IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Pagina Principală

Director:
Gheorghe Turcanu,
categori
e superioară în chirurgie şi   management,
posesor al titlului „Om emerit”
2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 51
0-22-223266 : www.scms.ms.md    scms@ms.md

INSTITUŢIA MEDICO - SANITARĂ PUBLICĂ

SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII MUNCII ȘÎ PROTECȚIEI SOCIALE
Asistenţă medicală spitalicească
· Secţia GERIATRIE 1
· Secţia GERIATRIE 2
                · Secţia TERAPIE GENERALĂ
    · Secţia HEPATOLOGIE
 · Secţia NEUROLOGIE
                           · Secţia CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ
                          · Secţia REANIMARE şi TERAPIE INTENSIVĂ
Asistenţă medicală primară şi specializată  de ambulator
· PRIMIREA MEDICILOR DE FAMILIE
             · CONSULTAŢILE MEDICILOR SPECIALIȘTI
 · INVISTIGAŢII CLINICE ŞI PARACLINICE
        · EXAMINAREA MEDICALĂ A PERSOANELOR
          · FIZIOTERAPIE ȘI REABILITARE
· ASISTENȚA STOMATOLOGICĂ ȘI PROTEZAREA DENTARĂ