IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Biroul de informații

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

Fax

(022) 24-17-75

E-Mail:

scms@ms.md

   

 

Pagina Principală

Director:
Gheorghe Turcanu,
categori
e superioară în chirurgie şi   management,
posesor al titlului „Om emerit”
2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 51
0-22-223266 : www.scms.ms.md    scms@ms.md

INSTITUŢIA MEDICO - SANITARĂ PUBLICĂ

„SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII”
Asistenţă medicală spitalicească
· Secţia HEPATOLOGIE
· Secţia GASTROLOGIE
· Secţia BOLI INTERNE
· Secţia GERIATRIE
· Secţia NEUROLOGIE
· Secţia CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ
· Secţia REANIMARE şi TERAPIE INTENSIVĂ

Asistenţă medicală primară şi
specializată AMBULATOR
· CONSULTAŢII
· INVISTIGAŢII CLINICE ŞI PARACLINICE
· EXAMINAREA MEDICALĂ PERSOANELOR
· STOMATOLOGIE
· FIZIOTERAPIE ŞI REABILITARE